Pół makro czyli przyrodnicze pstrykanki

Temat: Matura ustna z polskiego, motyw wedrowki, pomocy!!!
Jakie pytania moga zadac mi egzaminatorzy na maturze ustnej z polskiego z motywu wedrowki? O to bibliografia: Temat: Motyw podróży w filmie i literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady 1. Literatura...
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=3933Temat: Matura ustna z polskiego
Ramowy plan prezentacji 1. Kamil Jakub 2. Zawada 3. Klasa 3c 4. Data: 11.05.2007r. 5. Sala: 78 Temat: Motyw podróży w literaturze. Omów jego funkcje, analizując wybrane przykłady. I. Wstęp: 1. Wieloznaczność słowa "podróż" – różne ujęcia motywu wędrówki. 2. Określenie podróży jako życie i istnienie a człowieka jako wędrowca – labirynt z Chartres Teza: O romantycznej podróży – nowe role motywu podróży, związki podróżopisarstwa romantycznego z biografią autora. II. Rozwinięcie: A. 1. Ujęcie motywu podróży wiodącej przez obce, nieznane krainy, ale i umożliwiającej wejrzenie w głąb własnej psychiki, prezentuje cykl Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza. 2. Romantyczny wędrowiec ... nim tęskniący za Litwą wędrowiec; znając biografię Mickiewicza możemy identyfikować bohatera lirycznego z autorem. B. 1. Wędrówka Kordiana jako droga do dojrzałości. 2. Poznajemy go w momencie młodzieńczej obserwacji i kontemplacji ... późniejszym losie. 4. Goethe był podróżnikiem tak jak Faust; w jego dramacie nie można odnaleźć wątków patriotycznych i narodowych. D. 1. Blaski i cienie wędrówki – misja Czerwonego Kapturka. 2. Podróż ... samych siebie – pozwala im na osiągnięcie dojrzałości. 2. Fakt, że w literaturze polskiego romantyzmu występują pielgrzymi i tułacze, w dużym stopniu tłumaczy polska historia. 3. W utworach romantycznych motyw podróży...
Źródło: pijemzdrowo.fora.pl/a/a,61.html


Temat: Tolkienowskie tematy maturalne
tych "postaci" w wybranych utworach literackich. 9. Omów na wybranych przykładach sposoby przedstawia motywu kobiety. 10. Początek i koniec - przedstaw różne wizje stworzenia świata i jego zagłady ( nie tylko...
Źródło: elendili.nazwa.pl/viewtopic.php?t=696


Temat: Komparatystyka
Siemieński, oprac. Z. Abramowiczówna, J. Łanowski (ew. oprac. T. Sinko) BN II 21; REFERATY: 5. Wędrówki Odyseusza. Tomasz Sójka VI. 7.11.07 TEMAT: Odyseusz w nowożytnym dramacie. LEKTURA: 1. S. Wyspiański; POWRÓT ODYSA; 2. S. Flukowski; ... J. Andrzejewski: NIKT, Warszawa 1983; 2. N.Kazantzakis, ODYSEJA;; REFERATY: 12. Dalsze wędrówki Odysa w powieści polskiej [i greckiej. ] dyskusja 13. Odyseusze XX-wiecznej powieści. dyskusja IX. 28.11.07 TEMAT: Eneasz - rzymski Odyseusz, Achilles i ...? ... dyskusja 27. Jazon od Eurypidesa do Brandstaettera dyskusja 28. Wiwisekcja zemsty w dramacie greckim, rzymskim i chrześcijańskim Aleksandra Wacławczyk XV:23.1. 08 TEMAT Sprawdzian/zaliczenia BIBLIOGRAFIA:1. T. Sinko: Antyk w literaturze polskiej, Warszawa 1988; 2. Idem:...
Źródło: klasycy.fora.pl/a/a,776.html


Temat: Stachura Edward
pozory stereotypu. Bibliografia: Jeden Dzień, Czytelnik, 1962, wydanie I (opowiadania); Dużo ognia, 1963, wydanie I (poemat); Falując na wietrze, Czytelnik, 1966, wydanie I (opowiadania); Przystępuję do ciebie, wyd. Czytelnik, 1968, wydanie...
Źródło: linuxpl.com/~ebooki/viewtopic.php?t=4552