Pół makro czyli przyrodnicze pstrykanki

Temat: Ankiety lub prośby o pomoc w pisaniu pracy
Drodzy Forumowicze! Jestem studentką Psychologii z Opola, prowadzę badania nt. "Motywacji kobiet do poddawania się operacjom plastycznym". Badania te prowadzone są pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, całkowicie anonimowe, a ich wyniki służą tylko i wyłącznie celom naukowo - dydaktycznym. W związku z powyższym mam prośbę do Pań, które poddały się lub zamierzają poddać operacji/operacjom plastycznym - chodzi o wypełnienie anonimowej ankiety (dostaję tylko informacje, które same wpiszecie, bez ujawniania adresu IP, maila, itp.). Ankieta znajduje się pod adresem: www.badanie-operacje.prv.pl Wszelkich informacji udzielę mailowo: imaginacja@epf.pl Pozdrawiam!
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=73800Temat: motywacja pracowników
Podstawą do skutecznych działań motywacyjnych jest znajomość potrzeb pracowników i dopasowanie działań do ich oczekiwań. Dobrą metodą, oprócz rozmów z pracownikami, jest prowadzenie m.in. badań ankietowych opinii pracowników i ich oczekiwań. Badania te są zazwyczaj anonimowe. Na postawie analizy wyników ankiet pracodawca może zbudować system motywacyjny, który lepiej będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom pracowników w danej firmie. Oczywiście zgadzam się najbardziej motywują podwyżki, bonusy pieniężne, awans. Każdego człowieka mile połechce jeśli zostanie doceniony przez szefa w jakiejkolwiek formie, samo "poklepanie po ramieniu" czasem daje nieoczekiwane rezultaty...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2281


Temat: Motywowanie pracowników w dobie kryzysu
Kryzys, dość popularne ostatnio słowo, ale cóż, z której strony by nie spojrzeć sprzedaż maleje. Jak motywujecie pracowników / jesteście motywowani przez pracodawców do zwiększenia wydajności w pracy? Podoba mi się post Lexy , (chodzi mi o mężczyzn z jej firmy) przede wszystkim dobre stosunki z pracownikami, pokazanie, że zależy nam na nich i doceniamy ich trud włożony w pracę. Dobra atmosfera przede wszystkim. Co dalej? Edyta: Dodałem ankietę, za którą opcją motywacji opowiadacie się?. Kapitał ludzki to tak jakby inwestycją na przyszłe, tłuste lata ponownej hossy, ale za to zwiększenie konkurencji wśród pracowników pozwala na wyciśnięcie z kryzysu jak najwięcej.
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=67564


Temat: Moja Praca Dyplomowa - POMÓŻCIE
Mam wielką prośbę do wszystkich zgromadzonych. Piszę aktualnie prace dyplomową na temat: System Motywacji a oczekiwania pracowników W tym celu muszę przeprowadzić pewne badania. Poniżej zamieszczam linki do krótkiej ankietki [2 cześć] + metryczkę potrzebną mi do ukończenia badań. Prosiłbym Was byście mi ją wypełnili. Nie powinno zająć to więcej niż 5 min. Przyznam że jest mi to potrzebne jak najszybciej bo muszę to skończyć do 22 maja oto Ankieta CZĘŚĆ A - http://www.ankiety-online...b6840763&page=0 CZĘŚĆ B - http://www.ankiety-online...4e7f3141&page=0 METRYCZKA - http://www.ankiety-online...5f485f60&page=0
Źródło: literally.nmj.pl/viewtopic.php?t=183


Temat: JAK ZMOTYWOWAC PRACOWNIKA
Co powinien zrobić pracodawca, aby nie tylko nie stracić dobrego pracownika, ale także zachęcić go do pracy? Czy liczy się tylko wysokość pensji? Okazuje się, że jest wiele innych czynników zwiększających efektywność pracy. Motywowanie w pracy to nic innego jak wywierania wpływu na pracowników w taki sposób, żeby zapewnić ich zaangażowanie w pracę, a w konsekwencji – sukces firmy. Pod pojęciem motywowania rozumie się także zachęcanie podwładnych do lepszej, bardziej efektywnej pracy i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności. Podstawą do skutecznych działań motywacyjnych jest znajomość potrzeb pracowników i dopasowanie działań do ich oczekiwań. Dobrą metodą, oprócz rozmów z pracownikami, jest prowadzenie m.in. badań ankietowych opinii pracowników i ich oczekiwań. Badania te są zazwyczaj anonimowe. Na postawie analizy wyników ankiet pracodawca może zbudować system motywacyjny, który lepiej będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom pracowników. Zatrudniona osoba może pracować na intensywnych obrotach i dawać z siebie maksimum wysiłku. Może też robić tylko tyle, by otrzymać premię, ale może również ograniczyć swój wysiłek do zupełnego minimum. Celem działań motywacyjnych jest zachęcenie pracownika do dawania z siebie maksimum wysiłku. Wbrew pozorom motywacja jest często ważniejsza od umiejętności i wiedzy pracownika. Bo cóż począć z osobą, która jest alfą i omegą, ale brak jej motywacji i zapału do pracy? Warto pamiętać, że o zadowoleniu pracownika w dużej mierze decyduje pracodawca. Niezadowolony pracownik nie będzie realizował wyznaczonych mu zadań efektywnie, nie będzie się też dobrze komunikował z zespołem, a swoją podstawą nie będzie w stanie przekonać do swoich racji klienta.W zależności od czynników, które zachęcają do działania, motywację możemy podzielić na motywację wewnętrzną, zewnętrzną oraz pozytywną i negatywną. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że strasznie pracownika jest dobre tylko na krótka metę! Motywacja negatywna jest szybsza, tańsza i łatwiejsza w zastosowaniu niż motywacja pozytywna. Wytwarzane w pracowniku poczucie zagrożenia i lęku bardzo silnie wpływa na jego działania i jest w stanie wyzwolić dużo energii w krótkim czasie. Jest to jednak działanie krótkofalowe, ponieważ może się przyczynić do obniżenia poczucia własnej wartości przez pracownika. Motywowanie poprzez oddziaływanie ujemne może zmuszać ludzi do pracy, ale nie wytworzy w nich do niej zamiłowania i entuzjazmu. Motywacja negatywna może także prowadzić po jakimś czasie do przyjęcia podstawy negatywnej w stosunku do pracodawcy, szefa, zespołu, co powoduje ogromny dyskomfort w pracy. Przykładami na pozytywną motywacje może : wyjazd integracyjny dla najlepszych pracowników, szkolenie dedykowane specjalnie im, programy socjalne którymi objęci będą wybrani specjaliści, czy też konferencje w ciekawych miejscach podsumowujące osiągnięcia firmy, wraz z wyróżnieniem najlepszych pracowników. Dobrze zmotywowany pracownik to dobrze pracujący i efektywny pracownik.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1822


Temat: motywacja pracowników
Bez względu na to w jakiej branży działamy i iloma pracownikami zarządzamy, spotykamy się z brakiem motywacji do wykonywania pracy zawodowej. Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa każda umotywowana jednostka w realizacji zadań całego zespołu, a co za tym idzie całej organizacji, wciąż poszukujemy skutecznych metod motywowania pracowników.Fundamentem umiejętnego motywowania pracowników jest umiejętne motywowanie samego siebie, czego efektem jest charyzmatyczna wiara w sprawczość i sukces własnej pracy oraz całego zespołu.Punktem wyjścia jest poznanie własnego systemu wartości, osobistych potrzeb realizacji i osiągania sukcesu, a następnie uświadomienie sobie własnych możliwości, mocnych i słabych stron i dostosowanie do tego metod i stylu pracy. Dopiero wtedy, gdy poznamy samych siebie i określimy nasz własny „system motywacyjny” możemy naprawdę próbować zrozumieć innych. Kiedy już mamy opracowany swój system automotywacji, możemy przejść do motywowania innych. Pamiętajmy jednak, że nie istnieje jeden uniwersalny system motywacyjny idealny dla wszystkich ludzi i sytuacji biznesowych. W związku z tym, w celu znalezienia trafnych komponentów motywacyjnych tworzonego przez nas systemu, musimy dokładnie przeanalizować potrzeby i oczekiwania naszych pracowników, znajdujących się w określonej sytuacji pracy. Szukamy więc pewnych ogólnych motywatorów, charakterystycznych dla danej grupy pracowników. Dla przykładu: poszukujemy czynników wpływających na podwyższenie efektywności pracy doradców klienta detalicznego, pracujących w oddziale banku.Zwykło się przypuszczać, że odpowiednie wynagrodzenie jest kluczowym motywatorem współczesnego pracownika. Potwierdzają to nieustanne komunikaty w mediach o emigracji cenionych polskich pracowników poza granice naszego kraju, w celu znalezienia lepszej - czyli lepiej płatnej pracy. Czy znaczenie ma tu czynnik obiektywny jakim jest wynagrodzenie samo w sobie, czy raczej subiektywne porównanie społeczne, które jesteśmy skłonni czynić? Na percepcję słuszności wynagrodzenia w znacznym stopniu wpływają porównania ze standardami społecznymi, co bezpośrednio przekłada się na poziom motywacji do pracy. Jeżeli pracownik dostrzega, że jego wynagrodzenie jest niższe niż innych pracowników zajmujących analogiczne stanowiska, np. w innych zakładach pracy, innych miastach, innych krajach, to jego poziom motywacji do wykonywania dalszej pracy będzie coraz niższy. Efektem takiego stanu rzeczy najprawdopodobniej będzie odejście pracownika do innej instytucji, oferującej wyższe wynagrodzenie za taką samą pracę. Znalezienie odpowiednich czynników motywujących może nam ułatwić przeprowadzenie wśród pracowników ankiety umożliwiającej wypowiedzenie się w tej kwestii. Jeśli zamierzamy skorzystać z tego narzędzia, pamiętajmy, że ankieta musi być anonimowa. W innym wypadku pracownicy mogą obawiać się szczerego przedstawienia swoich oczekiwań i otrzymane przez nas wyniki będą obarczone błędem. Optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego zarówno ogólne czynniki motywujące całą grupę pracowniczą, jak i czynniki indywidualne podnoszące efektywność pracy każdego pracownika z osobna. Skuteczne wdrożenie takiego systemu niewątpliwie wiąże się z zaangażowaniem większej ilości czasu menedżera i poświęceniem większej uwagi sprawom personalnym. Obserwując doświadczenia wielu firm i decyzje podejmowane przez licznych pracowników, można zauważyć, że wynagrodzenia pieniężne nie zawsze pełnią funkcję motywacyjną, szczególnie jeśli nie towarzyszą im inne pozytywne wzmocnienia ze strony pracodawcy. Do pozamaterialnych czynników podnoszących poziom motywacji zalicza się miedzy innymi: •możliwość awansu, doskonalenia i kreowania własnego rozwoju, •dobre warunki fizyczne pracy i miłe otoczenie, •niski poziom stresu, •ciekawą i urozmaiconą pracę, •dobre kontakty interpersonalne ze współpracownikami i przełożonymi, •przejrzyste reguły pracy, jej kontroli i oceny, •dobrą komunikację, •prestiż firmy, •stabilizację i pewność zatrudnienia, •pracę zapewniającą dostateczną ilość czasu na życie osobiste
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2281


Temat: Trybunał może wstrząsnąć przywilejami nauczycieli
Samorządowcy wypowiadają wojnę Karcie nauczyciela. Radni gminy Stoszowice uważają, że jej zapisy naruszają interesy majątkowe samorządów i uprzywilejowują grupę zawodową nauczycieli. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny. „Karta nauczyciela oraz ustawa o systemie oświaty nakładają na organy prowadzące szkoły obowiązek zatrudniania nauczycieli na określonych zasadach, co wiąże się z wyższymi kosztami usług oświatowych” – napisali samorządowcy w skardze do TK. Uważają, że karta zmusza samorządy do prowadzenia placówek wbrew zasadom gospodarności, za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli. – Te przepisy sięgają 1982 roku i zupełnie nie przystają do obecnej sytuacji gospodarczej – mówi Magdalena Tęsna-Pitner, sekretarz gminy Stoszowice. I wylicza jej mankamenty: z góry określone zarobki, wiele dodatków do pensji, trzymiesięczne wakacje, roczne płatne urlopy na podratowanie zdrowia, a do tego wszystkiego 18-godzinny tydzień pracy. To wszystko gwarantuje nauczycielom ustawa. Tęsna-Piter wskazuje, że przerost przywilejów coraz bardziej obciąża gminne budżety. A wypłacana przez państwo subwencja oświatowa nie wystarcza, by zaspokoić wydatki na edukację. 70 proc. budżetu na pensje Sześciotysięczne Stoszowice musiały wypłacić pracującym na terenie ich gminy nauczycielom 170 tys.. w ramach tzw. jednorazowego dodatku wyrównawczego. w Polsce gminy, które na cele edukacyjne muszą przeznaczać 70 proc. środków ze swoich rocznych budżetów. Dlatego samorządowcy coraz głośniej mówią o tym, że nauczyciele powinni być zatrudniani na zwykłą umowę o pracę, a nie gwarantowany kartą kontrakt. Wskazują na przepis konstytucji, który mówi, że samorząd wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dlatego powinien mieć wpływ na to, na jakich warunkach są zatrudniani jego pracownicy. Zmian w Karcie nauczyciela od lat domaga się Związek Powiatów Polskich, który zrzesza ponad 85 proc. polskich powiatów. Wskazuje, że archaiczne przepisy wpływają na obniżenie standardów kształcenia, bo w żaden sposób nie motywują nauczycieli. Dwa miesiące temu resort edukacji rozpoczął prace nad zmianami w Karcie nauczyciela. Jak zapewnia szefowa MEN Katarzyna Hall, nowe regulacje mają wzmocnić nauczycieli jako szczególną grupę zawodową, ale jednocześnie zmotywować ich do pracy. Nauczyciele bronią Karty Czy to oznacza odejście od obecnego systemu wynagradzania? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że po zapowiedzi resortu edukacji w ankiecie przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 250 tys. pedagogów opowiedziało się przeciw jakimkolwiek zmianom w Karcie. Wszelkie dotychczasowe próby zmian tej ustawy kończyły się strajkami nauczycieli bądź zapowiedzią paraliżu pracy szkół np. w trakcie trwania matur. Być może pomoże ją zreformować jutrzejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/426837,trybunal_moze_wstrzasnac_przywilejami_nauczycieli.html
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,948.html